Allt om regeringens restriktioner under pandemin

Allt om Regeringens restriktioner på online casino under pandemin

I juli 2020 började en ny spelförordning att gälla på svenska casinon. Den innebär bland annat att man inte kan spela för mer än 5000 kronor per vecka. Det finns ingen forskning eller statistisk som visar på dess effektivitet men ändå förlängs förordningen.

Pandemin gör intåg

När pandemin gjorde sitt intåg stängdes snart de fysiska spelhallarna. Det internationella casinot Casino Cosmopol var stängt mellan mars 2020 och juli 2021.

I slutet av april 2020 hade smittspridningen av covid-19 ökat till alarmerande nivåer. En annan sak som hade ökat var trafiken på nätcasinon. Regeringen hade rått de som kunde att arbeta hemifrån och sannolikt berodde det ökade spelandet delvis på en ökad hemmavistelse. Alla inställda bettingevenemang kan också ha bidragit. Man trodde att de som vanligen satsar på idrottsevenemang då i stället övergått till casinospel.

Arbetslöshet och ekonomiska problem

Regeringen ska ha bekymrat sig för samhällsutvecklingen. Arbetslöshet och ekonomiska problem ska enligt Ardalan Shekarabi ha varit orsaker till den nya spelförordningen:

”Vi ser en utveckling just nu med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, i kombination med nedgång i vadhållningen. Den mixen av omständigheter skapar stora risker på spelområdet. Regeringen behöver agera snabbt för att skydda svenska konsumenter”, säger han.

Det här innebär restriktionerna

Regeringens spelförordning innebär en rad inskränkningar i vårt spelande. Bland annat får vi inte längre bestämma själva hur mycket vi ska spela för varje vecka. Alla restriktionerna:

  • En insättningsgräns på 5000 kronor per vecka.
  • Du får inte heller förlora mer än 5000 kronor per vecka.
  • Du måste ange hur länge du ska spela innan du kan börja.
  • Spelare kan inte få mer än en bonus värd maximalt 100 kronor.

Hur länge gäller restriktionerna?

Det här är emellertid bara tillfälliga restriktioner som man sagt ska försvinna när läget blivit bättre. Tidigare hade regeringen sagt att restriktionerna skulle sluta gälla den första januari 2021. Därefter har åtgärden förlängts flera gånger. Först förlängdes den till den sista juni 2021.

I slutet av maj kom regeringen emellertid med beskedet att restriktionerna skulle förlängas till 14 november i år. I pressmeddelandet citeras socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi. Han säger att restriktionerna fortfarande behövs, eftersom vi fortfarande är mitt i en pandemi:

Vi ser att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Sverige. Rådande situationen innebär stora risker för konsumenterna på spelmarknaden. Vi behöver därför agera för att minska riskerna för de mest sårbara konsumenterna

Hur effektiv har spelförordningen varit?

Det finns ingen riksomfattande statistik på hur effektiv restriktionerna varit och/eller är. Den lilla forskning som gjorts på restriktionerna och svenskarnas spelbeteenden verkar snarare tyda på att många spelar mer och att problemspelandet har ökat. I undersökningen ”Slutspelat efter 5000 kr?” frågade Svenska Spel 400 av sina kunder om vad de brukar göra när de nått maxgränsen. Hela 33% svarade att de brukar övergå till ett annat spelbolag.

SKOP och Spelinspektionen

I en annan undersökning genomförd av SKOP och Spelinspektionen uppgav 19% av de intervjuade spelarna att de ökat sitt spelande under pandemin. Majoriteten av dessa var unga, mellan 18 och 29 år. Det var också vanligt att de som spelat för mycket hade spelat på casinon utan svensk licens.

Minskad reklam

I juni kom regeringen med ett förslag om att skärpa de svenska spelbolagens möjlighet att göra reklam. Det är än så länge oklart om det kommer att genomföras. Förslaget ska nu ut på remiss.

Andreas Ahnberg

SKRIVEN AV

Andreas Ahnberg

Andreas Ahnberg är en erfaren journalist med över sex års dedikerat arbete inom igaming-industrin. Med en gedigen bakgrund och djupgående kunskap inom området, har Ahnberg etablerat sig som en auktoritet inom spelvärlden. Hans skrivande präglas av noggrannhet, insikt och en stark förståelse för branschens dynamik. Med ett skarpt öga för trender och utvecklingar, levererar Ahnberg kvalitativt innehåll som informerar och engagerar läsare världen över